Boka/upphäva tid

Plockning av spermier från testikelvävnaden

I fall det inte finns spermier i mannens sädesvätska, kan man försöka samla spermier direkt från testikelvävnaden. Frånvaron av spermier i sädesvätskan kan bero på en genetisk eller strukturell avvikelse, sterilisering, en grundsjukdom eller infektion, ingrepp eller skada i testiklarna. Ofta är det också nödvändigt att undersöka hormonvärdena, vilket kan förklara frånvaron av spermier.

Åtgärden där man tar ett vävnadsprov från testiklarna (TESE), kan göras för att ta reda på huruvida det finns spermier i testiklarna. Om man hittar spermier, kan man kombinera TESE med mikroinjektionsbehandling, så att partnern samtidigt genomgår en hormonstimulering för att få äggblåsor att mogna.

Åtgärden görs under lokalbedövning, vid behov ges även smärtlindring intravenöst. Åtgärden görs med en biopsinål, med vars hjälp man kan få små bitar av vävnaden. I laboratoriet urskiljer man spermierna från vävnaden, och de används i mikroinjektionsbehandling (ICSI) genom att en spermie förs in i den mogna äggcellen. Om det finns rikligt med spermier i vävnadsbitarna, kan man frysa ner dem för senare användning.