Boka/upphäva tid

Psykologtjänster

Barnlöshet är enligt forskningen ett tungt livsskede som kan påverka negativt både det egna välbefinnandet och parförhållandet. Barnlöshetsbehandlingarna kan i sig öka stress och svårigheter att orka med vardagen och arbetslivet. På Aurakliniken är stödet till klienternas välmående och ork en självklar del av behandlingsprocessen.

Du är välkommen till psykologens mottagning ensam eller tillsammans med din partner för att fundera på olika frågor gällande barnlöshetsbehandlingarna. Frågorna kan gälla allt från känslor som barnlösheten väcker till olika beslut gällande behandlingarna. På psykologens mottagning kan du också få stöd och rådgivning i frågor som gäller avslappning och stresshantering. Psykologen erbjuder rådgivning gällande donerade könsceller i fertilitetsbehandlingarna.