Boka/upphäva tid

Provrörsbefruktning eller IVF-behandling

Provrörsbefruktning eller IVF-behandling är den effektivaste vårdformen för barnlöshet. Den används då barnlösheten beror på olika problem med kvinnans äggledare eller på svag kvalitet på spermierna. Även då barnlöshetens orsak är oklar behöver man ofta använda IVF-behandling.

Kvinnans hormonbehandling, dvs. äggstockarnas stimulering, planeras alltid individuellt. Istället för att få en äggblåsa att utvecklas är målsättningen att utveckla flera äggblåsor. Stimuleringen av äggstockarna kan utföras enligt det längre formuläret, agonistvård, då äggstockarna sätts i viloläge före injiceringen av hormoner inleds. För det mesta använder man dock det kortare formuläret, antagonistvård, då injiceringen av hormonerna påbörjas under de första dagarna av menstruationscykeln enligt en på förhand upplagd plan. Ofta styr man en aning menstruationen före behandlingen inleds genom hormoner som tas i tablettform.

Vården räcker i sin helhet 2 – 4 veckor beroende på den valda vårdformen. Hormonerna injiceras med en tunn nål under huden på kvällen. Att injicera rätt mängd hormoner är lätt, och orsakar inte smärta. IVF-sköterskan ger grundliga och tydliga anvisningar för hur injiceringen går till, och är i alla skeden av vården tillgänglig ifall det uppkommer frågor eller någonting känns oklart. Äggblåsornas utveckling följs upp med ultraljud vanligtvis 2-3 gånger under behandlingen och vid behov justeras hormonmängden enligt hur äggblåsorna utvecklas. Då äggblåsorna har blivit ungefär 18 – 20 mm tas en hormoninjicering som får äggcellerna att lossna i äggblåsornas vätska. Äggcellerna samlas från äggstockarna genom att äggblåsornas vätska sugs in i små rör med en tunn nål. Ingreppet styrs med hjälp av ultraljud och det räcker ungefär 10-20 minuter.

Under ingreppet ges smärtlindrande medicin intravenöst och i slidan görs en bedövning. Vid behov kan ingreppet göras under nedsövning. Efter ingreppet följs patientens mående upp på kliniken under minst en timme, och man kan fara hem genast då man känner sig bra. Efter ingreppet är det bra att vila och undvika fysisk ansträngning, samt att dricka mycket. Vid behov ges ett intyg över sjukledighet. Dagen efter ingreppet börjar en hormonell stödmedicinering enligt instruktioner som ges på kliniken.

Efter ingreppet samlas äggcellerna från äggblåsans vätska i laboratoriet.

Mannen ger ett spermaprov samma dag som ingreppet görs. Sperman behandlas med en ”tvätt” så att man kan urskilja de bästa spermierna. Ifall man använder donerade spermier, upptinas spermierna och tvättbehandlas på samma sätt. Äggcellerna och spermierna placeras i en skål, var äggcellernas befruktning sker inom 20 timmar.

I laboratoriet placeras cellerna i ett cellodlingsskåp, som är optimerat att likna kvinnans egna fortplantningsorgan. Befruktning och embryonas utveckling följs upp i laboratoriet 2-5 dagar, varefter det bästa embryot väljs för överföring i livmodern. Laboratoriet fryser ner de övriga embryona av god kvalitet och de kan senare användas i överföring av nerfrysta embryon. Läkaren bestämmer tillsammans med paret eller med den ensamstående kvinnan mängden embryon som överförs till livmodern. För det mesta överförs enbart ett embryo för att minska risken för tvillinggraviditet, som mest kan två embryon överföras till livmodern. Den hormonella stödbehandlingen fortsätter ännu efter överföringen, och ett graviditetstest kan göras ungefär två veckor efter överföringen.

I medeltal leder 30-40 % av överföringarna till en graviditet. Prognosen påverkas mest av kvinnans ålder.

Före inledandet av en IVF-behandling undertecknas ett vårdkontrakt enligt lagen om assisterad befruktning. Därtill krävs blodprov för att utesluta infektionerna HIV, B. och C-hepatit.