Boka/upphäva tid

Provrörsbefrukting med mikroinjektion (ICSI)

Vård med mikroinjektion används främst då barnlösheten beror på mannen; då mängden spermier i sädesvätskan är svag eller spermierna har svag rörlighet. Mikroinjektion används även då spermierna samlas direkt från testikelvävnaden, eller då IVF-behandlingarna inte har åstadkommit befruktning av äggcellerna.

I vård med mikroinjektion följer kvinnans behandling samma protokoll som i IVF-behandling. Samma dag som samlingen av äggceller äger rum ger mannen ett spermaprov, ur vilket man urskiljer spermierna med den bästa rörligheten. Även i de fall då spermierna plockas från testikelvävnaden, görs ingreppet samma dag som samlingen av äggcellerna.

Mikroinjektion

Mikroinjektion innebär att man med hjälp av ett mikroskop väljer en möjligast rörlig spermie som förs rakt in i den mogna äggcellen. De med mikroinjektion befruktade äggcellerna odlas i laboratoriet i ett skåp för cellodling, vilket är optimerat att motsvara förhållandena i kvinnans fortplantningsorgan. Befruktning och embryonas utveckling följs upp i laboratoriet 2-5 dygn, varefter det bästa embryot väljs för överföring till livmodern. Laboratoriet fryser ner de övriga embryona av god kvalitet och de kan senare användas i överföring av nerfrysta embryon.

Läkaren bestämmer tillsammans med paret mängden embryon som överförs till livmodern. För det mesta överförs enbart ett embryo för att minska risken för tvillinggraviditet, som mest kan två embryon överföras till livmodern. Den hormonella stödbehandlingen fortsätter ännu efter överföringen, och ett graviditetstest kan göras ungefär två veckor efter överföringen. I medeltal leder 30-40 % av överföringarna till en graviditet.

Före inledandet av behandlingen med mikroinjektion undertecknas ett vårdkontrakt enligt lagen om assisterad befruktning. Därtill krävs blodprov för att utesluta infektionerna HIV, B- och C-hepatit.