Boka/upphäva tid

Djupfrysning av embryon och återföring av djupfrysta embryon

Av embryona som man fått via provrörsbefruktning eller mikroinjektion väljer man den bästa för återföring till livmodern. De övriga embryona av god kvalitet kan man frysa ner.  De nerfrysta embryona kan man senare tina upp och använda i en ny återföring till livmodern. Återföringen av de nerfrysta embryona kan man göra både i en naturlig menstruationscykel och i en hormoncykel, dvs då man får slemhinnan att mogna med en lätt hormonmedicinering. Embryot tinas för det mesta upp dagen före återföringen så att man kan se att det lever och att cellfördelningen sätter igång.

Över hälften av de nerfrysta embryona tål upptiningen, och sannolikheten för en graviditet är 20-40 %. För nerfrysningen och förvaringen av embryon görs upp ett skilt kontrakt för ett år i gången, och för förvaringen av embryon uppbärs en årsavgift. I fall man inte längre vill använda de nerfrysta embryona, kan man välja mellan att förstöra dem, donera dem till något annat par som lider av barnlöshet, eller donera dem till klinikens kvalitetssäkring och utbildningsändamål. Upphörandet av embryonas förvaring sker alltid skriftligt. Embryona kan vara nerfrysta åratal, men embryon som fått sin början med hjälp av donerade könsceller förvaras högst 15 år efter donationen.