Boka/upphäva tid

Insemination

Insemination, dvs. införande av spermier i livmodern, är vanligtvis den första vårdformen då barnlösheten beror på störningar i mannens spermieproduktion eller då orsaken till barnlösheten är okänd. Även vid behandlingarna av ensamstående kvinnor och kvinnopar används insemination av donerad sädesvätska.

Insemination kan göras under den naturliga menstruationscykeln, eller under en menstruationscykel som stöds av hormonbehandling. Vården förutsätter, att kvinnans äggledare är öppna och att det sker en ovulation. Tidpunkten för ovulationen kan fastställas genom att göra ovulationstest hemma, dvs. testa LH i urinen. Det är också möjligt att försäkra att en ovulation äger rum genom hormoninjektioner.

Sädesvätskans behandling görs på samma dag som inseminationen. Sädesvätskans behandling innebär att man ”tvättar” bort döda och svagt rörliga spermier. De spermier som rör sig bäst förs genom en tunn kateter till livmodern. Att föra in katetern tar för det mesta inte ont, och spermierna kan inte rinna ut ur livmodern. De tvättade spermierna lever 1-2 dygn, så inseminationen bör tidsmässigt utföras möjligast nära ovulationen.

Om det inte finns spermier i mannen sädesvätska, kan inseminationen utföras med donerade spermier.

Före vården med insemination inleds, undertecknar paret ett vårdkontrakt och mannen ger ett blodprov för testning av infektionerna HIV, B- och C-hepatit.

Då man använder donerade spermier kan patienten välja donator på basen av den information som har dokumenterats om donatorn. Tillgänglig information är donatorns etniska bakgrund, längd, ögonfärg och hårfärg. Alla donatorer är registrerade enligt lagen om assisterad befruktning i Finland. På vår klinik köper vi de donerade spermierna från utlandet.