Boka/upphäva tid

Utredningarna av fertiliteten hos kvinnan och mannen

Till oss kan man komma genast då oron för den egna fertiliteten har väckts. Det behövs ingen remiss.

En graviditet börjar för de flesta par inom ett år efter bortlämnandet av prevention. Upp till 20% av paren är dock tvungna att vänta längre på att en graviditet börjar. För att uppnå den önskade graviditeten är det bra att minska på faktorer som försämrar fertiliteten: tobaksrökning, alkohol samt över- eller undervikt är de vanligaste. De här faktorerna påverkar negativt både mannens och kvinnans fertilitet. Vanliga, hälsosamma levnadsvanor är det bästa utgångsläget för en graviditet.

Det är skäl att påbörja fertilitetsutredningarna då regelbundna samlag utan prevention fortsatt i ett år utan att en graviditet har börjat. Då man vet om faktorer som påverkar fertiliteten negativt, (tex en kronisk sjukdom, pågående medicinering, gynekologiska infektioner, störningar i menstruationscykeln, operationer i testiklarna), finns det skäl att påbörja utredningarna redan tidigare.

Under det första besöket på mottagningen intervjuar läkaren paret och undersöker både mannen och kvinnan.

Läkaren utför en gynekologisk grundundersökning på kvinnan och en ultraljudsundersökning via slidan. I vården av barnlöshet är ultraljud ett väsentligt verktyg, med vars hjälp man följer med behandlingarnas framskridande. Till nästan varje besök på kliniken hör en ultraljudsundersökning. Man kan utföra undersökningen även under menstruationen. Genom ultraljudsundersökningen kan man se livmodern och äggstockarna, vilket ger viktig information till läkaren.

Läkaren undersöker vid behov mannens testiklar, och under det första besöket bokar man även en tid för undersökningen av sädesvätskan. På basen av undersökningarna görs en preliminär vårdplan tillsammans med paret.

Undersökning av kvinnan

I intervjun frågar läkaren om kvinnans menstruationscykel, dess längd, regelbundenhet eller oregelbundenhet, antalet dagar blödning och menstruationssmärtor. Väsentlig information är även betydande förändringar i vikten, eventuella infektioner som klamydia, samt gynekologiska operationer eller magoperationer. Huruvida det förekommit graviditeter tidigare är viktig information för läkaren. Under samma besök kan man undersöka äggledarna genom att injicera en liten mängd vätska i livmodern.

Före behandlingarna inleds utesluts att barnlösheten skulle bero på störningar i sköldkörteln eller utsöndrandet av hormonet prolaktin. Vid behov utreds även andra hormonnivåer eller utförs kromosomundersökningar. På kvinnor som fyllt 40 år undersöks alltid före behandlingens inledande FSH- och AMH-hormonnivåerna, vilket ger information om äggstockarnas kapacitet och det kvarstående mängden äggceller.

Undersökning av mannen

Till grundundersökningen av mannens fertilitet hör den av läkaren utförda hälsogranskningen och en analys av sädesvätskan. Väsentligt för barnlöshetsutredningen är information om faderskap, samt eventuella operationer, infektioner eller skador på genitalaområdet. Vid behov tas hormon-eller kromosomblodprov.

I sädesvätskan undersöks spermiernas mängd, rörlighet, struktur och antikroppar. Huruvida provet är märkbart avvikande, rekommenderas ett kontrollprov. Mannens sädesvätska kan i de flesta fall användas i behandlingarna trots att kvaliteten på sädesvätskan skulle vara svag.

Om det inte finns spermier i sädesvätskan, kan man utreda huruvida det finns spermier i testikelvävnaden. Frånvaron av spermier kan bero på strukturella fel (tex. blockad), kromosomavvikelser (tex. Klinefelter syndrom) eller avvikande utlösning, då spermierna far till urinblåsan.