Boka/upphäva tid

Behandling med donerade spermier

Donerade spermier är ibland den enda möjligheten att få ett eget barn.

I fall det inte finns spermier i mannens sädesvätska eller i testiklarna, kan man göra fertilitetsbehandlingar med donerade spermier.

Ensamstående kvinnor och kvinnopar kan också behöva fertilitetsbehandlingar för att få barn. Då används donerade spermier i inseminationsbehandlingar eller provrörsbefruktning. De olika behandlingsprotokollen finns presenterade på våra sidor.

För att kunna donera spermier ska mannen vara frisk och högst 45 år gammal. Donatorn accepteras på basen av en hälsoutredning. Spermierna fryser man ner i små satser flytande kväve. Före spermierna används i behandlingar, tas infektionstesten (HIV, B- och C-hepatit, syfilis, klamydia och gonorré) både före och 6 månader efter spermadonationen.

De barn som har fått sin början genom behandling med donerade könsceller har vid fyllda 18 år rätt att få information om donatorns identitet. Därför registreras alla donatorer i ett register som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården upprätthåller. Samma kriterier av acceptans och registrering gäller också donatorer från utländska spermbanker.

Vid användning av donerade könsceller är det viktigt att diskutera barnets behov av att få information om sitt biologiska ursprung och behandlingens eventuella effekter på relationerna inom och utanför familjen. Kvinnan och hennes partner erbjuds en möjlighet att diskutera dessa frågor med vår psykolog.

Till fertilitetsbehandlingarna på Aurakliniken kan man söka sig omedelbart då önskan om ett barn har väckts.