Boka/upphäva tid

Vård med donerade äggceller

Vård med donerade äggceller görs då kvinnans egen produktion av äggceller inte fungerar, kvaliteten på äggcellerna är svag, eller då barnet via de egna äggcellerna löper stor risk att få en svår ärftlig sjukdom. I Finland görs det årligen hundratals behandlingar med donerade äggceller.

Vård med donerade äggceller är alltid provrörs- eller mikroinjektionsbehandlingar. Donatorns äggstockar stimuleras med hjälp av hormoner, de mogna äggcellerna samlas och befruktas i laboratoriet antingen med partnerns spermier eller med donerade spermier. Av en donator fås vanligtvis 4-12 äggceller, alla används i samma mottagares behandlingar.

Efter befruktningen odlas embryona 2-5 dygn, varefter en eller högst två embryon överförs till kvinnans livmoder. Före överföringen förbereds kvinnans livmoder med hjälp av hormonmedicinering. De övriga embryona av god kvalitet, eller alternativt alla embryon, kan frysas ner och senare användas i behandlingar med nerfrysta embryon.

Prognosen för en graviditet med donerade äggceller är mycket god.

Enligt lagen om assisterad befruktning dokumenteras följande information om donatorn; etnisk bakgrund, längd, samt ögonfärg och hårfärg. Alla donatorer registreras, och de barn som har fått sin början genom behandling med donerade könsceller har vid fyllda 18 år rätt att få information om donatorns identitet. Varken donatorn eller barnet som fått sin början av behandlingen har några som helst rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. Som donator av äggceller kan även fungera kvinnans släkting eller vän.