Boka/upphäva tid

Barnlöshet och fertilitetsutredningar

Vanligtvis börjar en graviditet kort efter att man har lämnat bort preventionen. Vart femte par är dock tvungna att vänta längre på att en graviditet ska få sin början. En del orkar vänta ett år eller två, andra försöker få graviditeten att börja snabbare med hjälp av fertilitetsbehandlingar. Ibland börjar den första graviditeten lätt, medan paret får vänta länge på den andra -eller tvärtom.

Numer är fertilitetsbehandlingarna effektiva med goda resultat. Med hjälp av behandlingarna uppnår man en graviditet snabbare och ibland är behandlingarna det ända sättet för paret att bli gravida.

När lönar det sig att söka sig till behandlingar?

Det är skäl att påbörja barnlöshetsutredningarna senast då man haft oskyddade samlag regelbundet under ett år utan att en graviditet har börjat. Om kvinnan har fyllt 35 år kan man söka sig till utredningar genast då oron för den egna fertiliteten har väckts.

Vad kan påverka fertiliteten? Vem behöver behandlingar?

Då man vet om faktorer som påverkar fertiliteten, (tex en kronisk sjukdom, medicinering, gynekologiska infektioner som klamydia, endometrios, störningar i menstruationscykeln, mor eller systers för tidig menopaus, operationer i testiklarna), finns det skäl att påbörja utredningarna tidigare. Även återkommande missfall är en orsak att söka sig till utredningar. För tidig utlösning, erektionsproblem eller smärta vid samlag kan påverka försöken att bli gravid, då lönar det sig att kontakta en läkare för att få undersökningar och vård.

Tobaksrökning sänker fertiliteten för både män och kvinnor.

Kvinnans ålder är den viktigaste faktorn då det gäller att definiera möjligheterna till en graviditet. Det är mycket individuellt när kvinnors fertilitet sjunker, men redan efter 35-års åldern börjar prognosen för en graviditet sjunka märkbart. För dem som i det här skedet önskar en graviditet innebär det längre väntetid på graviditetens början, fast kvinnan i övrigt är frisk och mår bra. Kvinnans äggceller bildas redan i fosterstadiet, så de har alltid samma ålder som kvinnan själv. Med stigande ålder försämras äggcellernas förutsättningar att fastna i livmoderväggen och även risken för missfall ökar. Man kan tyvärr inte förbättra kvaliteten på äggcellerna genom diet eller hälsosamma levnadsvanor. Med hjälp av vissa hormonprov (tex. FSH och AMH) och ultraljudsundersökningar utförda av en läkare som är specialiserad på fertilitetsbehandlingar kan man fastställa den kvarstående mängden äggceller.

Man kan frysa ner äggceller för framtida behov, men en sådan förebyggande nedfrysning bör göras redan före kvinnan fyllt 35. Donerade äggceller kan användas då behandlingar med egna äggceller inte har gett resultat, äggcellerna inte reagerar på hormonstimuleringen, eller om kvinnan tex. inte har egna äggceller pga. sjukdom.

Spermiernas mängd och rörlighet är en faktor som starkt påverkar prognosen för en graviditet. En liten mängd spermier eller svag rörlighet hos spermierna sänker alltid prognosen för en graviditet, och ofta behövs mikroinjektionsbehandling för att trygga befruktningen. Man kan få noggrannare information om spermiernas kvalitet med hjälp av strukturanalys, antikropp- eller DNA fragmenteringstest. Undersökning av sädesvätskan är ett lätt och pålitligt sätt att utreda mannans fertilitet.

Fertilitetsbehandlingar behövs även då partnern har genomgått en sterilisation. Då beslutet om en sterilisation har fattats kändes det som rätt beslut, men om livssituationen ändrar kan önskan om ett barn vakna på nytt. Efter sterilisering av kvinnan kan en graviditet börja med hjälp av provrörsbefruktning. Efter sterilisering av mannen måste spermierna samlas direkt från testikelvävnaden, varefter krävs mikroinjektion, dvs. ICSI-behandling.

Ensamstående kvinnor och kvinnopar kan behöva fertilitetsbehandlingar för att få barn. Då används donerade spermier i inseminationsbehandling eller provrörsbefruktning. Till fertilitetsbehandlingarna kan man söka sig omedelbart då önskan om ett barn har väckts.

Den ansvarige läkaren planerar undersöknings- och vårdplanen individuellt med varje patient. Målsättningen är att få en graviditet att börja så snabbt som möjligt -yrkesskickligt och med känslighet för individuella behov.