Varaa/peru aika

Lahjamunasoluhoito

Lahjamunasoluhoitoja tehdään silloin, kun naisen oma sukusolutuotanto ei toimi, omien sukusolujen laatu on huono tai omista sukusoluista syntyvällä lapsella olisi suuri riski saada vaikea perinnöllinen sairaus. Suomessa lahjamunasoluhoitoja tehdään vuosittain satoja.

Luovutetuilla munasoluilla tehtävät hoidot ovat aina koeputki-­ tai mikrohedelmöityshoitoja. Munasolujen luovuttajan munasarjoja stimuloidaan hormoneilla, kypsät munasolut kerätään ja ne hedelmöitetään laboratoriossa joko vastaanottajan puolison tai luovuttajan siittiöillä. Yhdeltä luovuttajalta saadaan tavallisesti 4-12 munasolua, jotka kaikki kohdennetaan yhdelle vastaanottajalle.

Hedelmöittymisen jälkeen alkioita viljellään 2-5 vrk, minkä jälkeen yksi tai enintään kaksi alkiota siirretään hoitoa saavan naisen kohtuun. Ennen alkionsiirtoa vastaanottajan kohtu valmistellaan hormonilääkityksellä. Loput hyvät alkiot tai vaihtoehtoisesti kaikki alkiot voidaan pakastaa ja käyttää pakastealkionsiirroissa myöhemmin.

Raskausennuste lahjamunasoluhoidoissa on erittäin hyvä. 

Hedelmöityshoitolain mukaisesti munasolujen luovuttajasta kerättäviä tietoja ovat etninen tausta, pituus sekä silmien ja hiusten väri. Kaikki munasolunluovuttajat rekisteröidään, ja luovutetuista sukusoluista syntyneellä lapsella on 18­ vuotta täytettyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Munasolujen luovuttajalla tai syntyneellä lapsella ei ole velvollisuuksia eikä oikeuksia toisiaan kohtaan. Munasolun luovuttajana voi toimia myös vastaanottajan lähisukulainen tai ystävä.