Varaa/peru aika

Hoitotulokset

Kaikkien hedelmöityshoitojen onnistumistodennäköisyyteen vaikuttavat taustalla oleva lapsettomuuden syy ja kesto, ikä (erityisesti naisen) sekä aiemmat raskaudet ja hoitotulokset.

Elektiivisellä yhden tai kahden alkion siirrolla tarkoitetaan sitä, että useamman alkion joukosta päästään valitsemaan biologin arvion mukaisesti paras tai parhaat. Jos alkioita on vähän, raskausennuste on heikompi, koska valinnanvaraa ei välttämättä ole.

Kliininen raskaus tarkoittaa lääkärin toteamaa kohdunsisäistä raskautta. Kliinisiä raskauksia ovat myös todetut kohdunulkoiset ja tuulimunaraskaudet. Biokemiallisia tai ennen varhaisraskauden ultraäänitutkimusta keskeytyneitä raskauksia ei tulisi ottaa huomioon hoitotuloksissa.

Inseminaatio- eli keinohedelmöityshoidoissa raskaus alkaa yleensä 1-4 hyvin ajoitetun hoitokerran jälkeen. Joissakin tilanteissa voi olla aihetta ja tuloksekasta tehdä useampi hoito.

Puolisoiden välisissä inseminaatiohoidoissa lääkärin toteamien kliinisten raskauksien osuus on 20-25 %.

Luovutetuilla siittiöillä tehdyissä inseminaatiohoidoissa kliinisten raskauksien osuus on 25-30 %.

Koeputkihedelmöitys (IVF)- ja mikrohedelmöitys (ICSI) -hoidoissa elektiivisistä alkionsiirroista kliinisiä raskauksia on 30-40 %.

Pakastealkionsiirroissa raskauden todennäköisyys on 20-30%.

Lahjamunasoluhoidoissa tuoresiirtojen raskaustodennäköisyys on 40-50%; pakastealkioiden siirroissa hieman alempi.

Sekä tuore- että pakastetun alkion siirroissa periaatteena on siirtää vain yksi hyvä alkio kerrallaan monisikiöisen raskauden välttämiseksi. Tapauskohtaisesti pyritään arvioimaan, onko edellytyksiä siirtää kahta alkiota. Hyvän hoidon laatumittarina pidetään monisikiöisten raskauksien osuutta alle 10 %.