Varaa/peru aika

Hoitojen turvallisuus

Munasolujen kypsytyshoidoissa oikea-aikaisesti käytetyillä hormonilääkkeillä ei ole todettu haitallisia sikiövaikutuksia. Koeputkihedelmöityshoidoissa, joissa munasarjoja stimuloidaan kypsyttämään useita munasoluja, noin 2 %:lle naisista kehittyy munasarjojen liikatoiminta, joka vaatii vuodelepoa ja hyvin harvoissa tapauksissa sairaalahoitoa. Estrogeenihoitoon liittyy lievästi kohonnut laskimotukosriski. Näiden ongelmien välttämiseksi hoidot suunnitellaan yksilöllisesti, ja potilaiden vointia seurataan huolellisesti hoidon edetessä.

Kahden alkion siirron jälkeen kaksosraskauden mahdollisuus on olemassa. Kaksosraskaus on aina riskiraskaus, ja siihen liittyy kohonnut sikiökuolleisuuden, ennenaikaisen synnytyksen ja synnytyskomplikaatioiden riski. Syntyneiden lasten sairastavuus ja kuolleisuus ovat korkeammat kuin yksisikiöisessä raskaudessa. Myös äidin komplikaatioriski on kohonnut. Näistä syistä suositellaan yhden alkion siirtoa.

Hedelmöityshoitojen seurauksena syntyneillä lapsilla esiintyy lievästi enemmän synnynnäisiä poikkeavuuksia kuin väestöllä yleensä. Nykytiedon mukaan tämän epäillään johtuvan todennäköisemmin lapsettomuuden syistä kuin sen hoitoon käytetystä menetelmästä. Hedelmöityshoitojen avulla syntyneiden lasten terveydestä on kerätty ja kerätään jatkuvasti tietoa, ja tilastojen perusteella hoitoja voidaan tehdä turvallisesti.

Naisen ja miehen elintavat vaikuttavat niin raskauden alkamiseen kuin sikiön ja lapsen hyvinvointiin. Tupakointia tulisi välttää ja alkoholin käyttö pitäisi pysyä kohtuullisena. Normaalipainoon pyrkiminen ja siinä pysyminen on tärkeää. Mikäli ruoka on riittävän monipuolista, ravintolisiä ei tarvita. Nykyisten suositusten mukaan kaikkien naisten tulisi kuitenkin aloittaa foolihappolisän käyttö jo raskautta suunniteltaessa. Lisäksi riittävästä D-vitamiinin saannista on huolehdittava.