Varaa/peru aika

Hoidot luovutetuilla siittiöillä

Luovutetut siittiöt ovat joskus ainoa ja viimeinen mahdollisuus saada oma lapsi.

Mikäli miehen siemennesteestä eikä myöskään kivesnäytteistä löydy siittiöitä, voidaan hedelmöityshoito tehdä luovutetuilla siittiöillä.

Myös itselliset naiset ja naisparit voivat hakeutua hedelmöityshoitoon lapsen saamiseksi. Tällöin käytetään luovutettuja siittiöitä inseminaatio- tai koeputkihedelmöityshoidossa. Hoitoprotokollat on sivuillamme esitelty erikseen.

Siittiöiden luovuttajien tulee olla terveitä, alle 46-vuotiaita miehiä. Luovuttaja hyväksytään terveystarkastuksen perusteella. Pakastetut siittiöt säilytetään pienissä erissä nestetypessä. Ennen kuin siittiöitä voidaan hoidoissa käyttää, luovuttajasta tutkitaan infektionäytteet (HIV, hepatiitti B ja C, klamydia, tippuri ja kuppa) sekä ennen luovutusta että 6 kuukautta sen jälkeen.

Luovutushoidon seurauksena syntyneellä lapsella on täytettyään 18 vuotta oikeus tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tämän takia kaikki luovuttajat rekisteröidään Valviran ylläpitämään luovuttajarekisteriin. Luovuttajien hyväksymiskriteerit ja rekisteröintivelvoitteet koskevat myös ulkomaisista spermapankeista hankittujen siittiöiden luovuttajia.

Luovutettuja siittiöitä käytettäessä on tärkeää keskustella hoidon tuloksena syntyneen lapsen tarpeesta tietää biologinen alkuperä, ja sen mahdollisista vaikutuksista perheen keskinäisiin ja perheen ulkopuolisiin suhteisiin. Naiselle ja hänen partnerilleen tarjotaan mahdollisuus keskustella näistä asioista psykologimme kanssa.

Hedelmöityshoitoihin Aura Klinikalle voi hakeutua heti, kun toive omasta lapsesta on herännyt