Varaa aika

Alkioiden pakastus ja pakastetun alkion siirto

Koeputki­- tai mikrohedelmöityshoidosta saaduista alkioista paras valitaan tuorealkionsiirtoon ja loput hyvälaatuiset alkiot voidaan pakastaa nestetyppeä (- 196 °C) sisältävään säiliöön. Pakastettuja alkioita voidaan myöhemmin sulattaa ja käyttää uudessa alkionsiirrossa. Sulatussiirto voidaan tehdä joko luonnolliseen tai hormonituettuun kuukautiskiertoon. Alkio sulatetaan yleensä siirtoa edeltävänä päivänä, jotta voidaan seurata, että alkio on elossa ja lähtee jakautumaan.

Yli puolet pakastetuista alkioista selviytyy sulatuksesta, ja raskauden todennäköisyys on 20­-40 %. Alkioiden pakastamisesta tehdään erillinen alkioiden pakastus-­ ja säilyttämissopimus yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ja alkioiden säilyttämisestä peritään vuosimaksu. Mikäli pakastettuja alkioita ei haluta enää käyttää, ne voidaan joko tuhota, luovuttaa alkioadoptioon tai antaa klinikan laadunvarmistus-­ tai koulutuskäyttöön. Alkioiden säilytyksen päättäminen tapahtuu aina kirjallisesti. Alkiot säilyvät nestetypessä tarvittaessa vuosia, mutta luovutetuista sukusoluista alkunsa saaneita alkioita säilytetään enimmillään 15 vuotta luovutuksesta.