Tjänster

Barnlöshet och fertilitetsutredningar Fertilitetsundersökningar (för kvinna och man) Spermaanalys Ovulationsinduktion/äggcellers mognadsprocess Insemination med egna eller donerade sädesceller Provrörsbefruktning (IVF) Provrörsbefrukting med mikroinjektion (ICSI) Nedfrysning av embryon och behandling med frysta embryon Behandlingarnas säkerhet Vårdresultat Samling av spermier från testikeln Behandling med donerade äggceller Behandlingar med donerade spermier Donation av äggceller eller sperma Ultraljudundersökning under graviditet Gynekologens mottagning Psykologtjänster