Boka tid

Priser

Det slutliga priset fastställs på basen av gjorda utredningar och ingrepp. I prisen nedan ingår inte medicinerna som behövs i vården.

Byråavgift 18 €. För icke-annullerade tidsbokningar debiterar vi 30 €.

Vi har vårdersättning från FPA i bruk som direktersättning.

I fertilitetsbehandlingarna kan direktersättningen användas enligt FPA:s föreskrifter. Direktersättning beviljas i huvudsak till fertilitetsbehandlingar med egna könsceller då kvinnan är yngre än 43 år.

Aurakliniken behåller rätten till prisförändringar. Priserna är i kraft fr.o.m. 21.1.2019.

Vi kontrollerar eventuella betalningsanmärkningar före vi börjar behandlingarna.

Första besök

Tjänst Pris Självrisk
Specialistläkarens mottagning, högst 60 min 108 € 81 €
Ultraljudundersökning (livmodern och äggstockarna) 90 € 76 €

Undersökningar

Tjänst Pris Självrisk
Spermaanalys 71 € 56 €
Spermaanalys, grundutredning (sädescellernas mängd och rörlighet) 50 € 45 €
Undersökning av sperman efter sterilisation 56 €
Ultraljudundersökning av äggledarna (HSSG) 235 € 189,50 €
Infektionsblodprov (HIV, B- och C-hepatit) 114 € 99 €
Samling av spermier från testikeln (TESE) 515 € 422,50 €
Fragmentationsundersökning av spermier 220 €

Hormonblodprov

Tjänst Pris Självrisk
Sköldkörtelundersökning (S-TSH och S-T4V) 35 € 31 €
Prolaktin (S-PRL) 35 € 33 €
Progesteron (S-PROG) 35 € 30 €
Anti-Mullerian hormon (S-AMH) 55 € 45 €
Fertilitetsundersökningar för kvinna, FERTI-lab paket (AMH, FSH, TSH och T4V, PRL) 116 € 98 €
Fertilitetsundersökningar för man, FERTI-lab paket (TSH och T4V, PRL, LH, FSH, TESTO-V) 111 101 €

Fertilitetsbehandlingar

Tjänst Pris Självrisk
Insemination med egna sädesceller (AIH) (inkl. tvätt av sperman och inseminationsdagens ultraljud) 358 € 317 €
Insemination med donerade sädesceller (AID) (inkl. behandling av sperman och inseminationsdagens ultraljud; inkl. inte donerade sädesceller) 295 €
Provrörsbefruktning (IVF) (inkl. 2 ultraljudsundersökningar, äggcellernas insamling, tvätt av sperman, odling av embryon 2-3 dygn och återföring.) 2449 € 1995,50 €
Provrörsbefruktning med mikroinjektion (ICSI) (inkl. 2 ultraljudsundersökningar, äggcellernas insamling, tvätt av sperman, mikroinjektion av de mogna äggcellerna, odling av embryon 2-3 dygn, återföring.) 3034€ 2490,50 €
Långtidsodling av embryon 400 € 296 €
Embryolim (EmbryoGlue) i samband med återföring av embryo 120 €
Nedfrysning av embryon (inkl. ett år förvaring) 1-2 embryon 300 €, 3-5 embryon 400 €; 6-8 embryon 500 €; över 9 embryon 600 €
Återföring av upptinade embryon (FET/PAS) (inkl. en ultraljudundersökning) 941 € 799,50 €
Nedfrysning och förvaring av sädesceller, ett år 350 €
Avgift för förvaring av sädesceller per år 250 €
Donerade sädesceller 462 € / rör/ behandling
Behandling med donerade äggceller (inkl. donatorns vård och mediciner, äggcellernas insamling, tvätt av sperman och IVF, odling av embryon 2-3 dygn och återföring av embryo) fr.o.m. 5900 €

Uppföljning av graviditet

Tjänst Pris Självrisk
Ultraljudundersökning i den tidiga graviditeten (inkl. specialistläkarens mottagning) 167 € 136,50 €
NIPT test (fostrets kromosomundersökning från moderns blodprov) 529 € (grundutredning); 729 € (omfattande utredning)

Gynekologens mottagning

Tjänst Pris Självrisk
Specialistläkarens mottagning högst 30 min 95 - 105 € 78.50 - 88.50 €
Ultraljudundersökning (livmodern och äggstockarna) 100 € 86 €
Papa prov 45 € 40 €

Andra priser

Tjänst Pris Självrisk
Förnyande av recept utan mottagning 20 € 15,50 €
Vård instruktion per telefon 40 € 35,50 €