Personal

Annamari Lähteenmäki, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Fertilitetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar i början av graviditeten
Hormonbehandlingar, prevention
Överläkare

Boka tid

Pia Heinonen, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Boka tid

Kaisa Holmberg, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt perinatologi

Boka tid

Kirsi Joronen, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Boka tid

Katja Kero, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt sexualterapi

Boka tid

Rauni Klami, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialkompetens i fortplantningsmedicin
Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under graviditeten
Prevention, hormonbehandlingar

Boka tid

Juha Mäkinen, MKD, Prof.

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi
Gynekologiska ultraljudsundersökningar
Urininkontinens och prolaps/framfallproblematik
Prevention, hormonbehandlingar

Boka tid

Sara Narva, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Boka tid

Antti Perheentupa, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar, androlog, fortplantningsmedicin
Fertilitetsundersökningar och – behandlingar (män och kvinnor)
Gynekologiska ultraljudsundersökningar, hormonbehandlingar, prevention

Boka tid

Pia Suvitie, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Boka tid

Esa Korkeela, ML

Konsulterande barnlöshetsläkare
Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi
Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar

Marjo Virtanen

IVF-skötare
Koordinator för äggdonationsbehandlingarna

Marja Mettälä

IVF-laboratorieskötare

Merja Lintula

Byråsekreterare

Pia Allinen

FM (bioteknologi), barnmorska

Marjukka Takala

Expert i sexualterapi

Boka tid

Katriina Johansson, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi

Boka tid

Kaisa Neovius, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Boka tid

Anu Parantainen

Expert i fysioterapi

Boka tid

Anja Seppälä, PsM

Psykolog, psykoterapeut
Specialiserad på barnlöshet, fertilitetsbehandlingarnas psykiska effekter och rådgivning gällande donerade könsceller. 
Språk: finska, svenska, engelska

Boka tid

Päivi Aitos

Chefbarnmorska, IVF-skötare

Minna Syrjälä

FM (biolog), Embryolog